Názov spoločnosti:   PRAKTIK TEXTIL, s.r.o.
Sídlo:                     Zlievarenská 1
917 02 Trnava
IČO:                       44491191
IČ DPH:                   SK2022723703
Email:                     praktik@praktik.sk
Web site:                www.praktiktextil.sk

 

OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Objednávka, Kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar priamo on-line prostredníctvom internetového obchodu a to registráciou a následným zaslaním objednávky. Kúpna zmluva potom vzniká po zaslaní objednávky, z pravidla elektronickou poštou, po overení kontaktu na kupujúceho, dostupnosti tovaru a možného termínu dodania.


2. Storno objednávky kupujúcim

Kupujúci môže stornovať objednávku od potvrdenia košíku až do dňa dodania tovaru, alebo v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky kúpnej zmluvy.


3. Dodacie podmienky

Predávajúci dodáva predmet kúpnej zmluvy z pravidla na dobierku, doručovacou službou na adresu uvedenú kupujúcim, a to obvykle do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ termín dodania nebol dohodnutý inak. Doručenie je účtované podľa platných cenníkov prepravnej spoločnosti a je uhradené kupujúcim. Balné sa kupujúcemu neúčtuje.

Doručenie zásielky je realizované kuriérskou spoločnosťou: SDS - Slovenský doručovací systém, alebo GLS - General Logistics Systems Slovakia


4. Cena dobierky

Pri objednaní tovaru v hodnote do 90 € s DPH sa k cene tovaru priratúva cena za dopravu a to 6 € s DPH na území SR a 340 CZK s DPH na území ČR, ak hodnota tovaru bude do 3000 CZK s DPH. Ak hodnota tovaru bude nad 90 € na území SR a nad 3000 CZK s DPH na území ČR, v takom prípade zákazník cenu za doručenie neplatí. Pri platbe na dobierku je možné platiť kuriérovi iba v hotovosti.

Ak posielam tovar veľkoobchodnému zákazníkovi k cene tovaru sa priratúva cena za dopravu do 20 kg váhy balíka - 7 € s DPH a nad 20 kg - za každé 1 kg + 0,5 € podľa váhy balíka.


5. Ceny

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Do úplného uhradenia ceny tovaru kupujúcim je tovar majetkom predávajúceho.


6. Reklamácie

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov v zmysle novely Občianskeho zákonníka č.150/2004. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. /Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola poskytnutá zľava/. Pri prípadnej reklamácii sa v prvom kroku závada na výrobku odstráni. Ak odstránenie nie je možné, máte nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí alebo na výmenu tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním, alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku. Praktik Textil s.r.o.  nenesie zodpovednosť za poškodenie zavinené doručovateľom, viditeľne poškodený tovar nepreberajte!

Čas od kedy začína plynúť záručná doba, je uvedený na doklade o kúpe, preto si ho vždy starostlivo uchovajte. Pri reklamácii predložte doklad o kúpe /faktúru/.

Reklamovaný výrobok spolu aj s kópiou faktúry a formulárom, ktorý nájdete na spodnej časti internetovej stránky v sekcii "Zákaznícky servis" - "Reklamácie" nám zašlite poštou na adresu firmy: PRAKTK TEXTIL s.r.o. Zlievarenská 1.,917 02 Trnava,


7. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa § 7, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji /zákon č. 102/2014 Z.z./

Výrobok nám zašlite poštou na adresu firmy: PRAKTK TEXTIL s.r.o. Zlievarenská 1.,917 02 Trnava, nepoškodený v pôvodnom obale s krátkou žiadosťou /formulár nájdete na spodnej časti internetovej stránky v sekcii  "informácie" alebo je na stiahnutie TU -  "odstúpenie od zmluvy"/ a kópiou faktúry. Ak budú dodržané všetky uvedené podmienky, peniaze za výrobok mimo poštovného Vám budú obratom vrátené na Váš účet. Náklady na vrátenie tovaru znáša v tomto prípade spotrebiteľ.

Po odstúpení od zmluvy Vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji /zákon č. 102/2014 Z.z./

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy  v prípade:

a) ak si dá spotrebiteľ  vyhotoviť tovar v iných - neštandardných  rozmeroch / na zákazku /

b) ak spotrebiteľ použije, operie, prípadne inak zmení výrobok.


8. Alternatívne riešenie sporu

Kupujúci spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9. Vernostný program

Maloobchodný zákazník, ktorý sa na našom e-shope zaregistruje, získava pri každom nákupe vernostné body. Za každé 1 € nakúpeného tovaru bez DPH a bez dopravy získava zákazník 1 vernostný bod. Tieto body si môže zberať a pri ďalšom nákupe uplatniť. 1 vernostný bod má hodnotu 0,05 €


Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode!Ochrana osobných údajov :

Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.praktiktextil.sk (ďalej len „Praktik textil“)

PRAKTIK TEXTIL S.R.O.
Zlievarenská 1

917 02 Trnava                                                                                                                                                                            
IČO: 44491191
IČ DPH:  SK2022723703

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

  1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode Praktik textil v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).
  2. Marketingu a to formou: zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu Praktik textil v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).

Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.

Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi súhlas  na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Prevádzkovateľ o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

Spoločné ustanovenia:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

  1. SDS – Názov: SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.
    IČ DPH: SK2023004126
    IČO: 45497885
    Družby 22, 974 01 Banská Bystrica